Spotkanie dla seniorów

27 maja dzieci ze świetlicy szkolnej odwiedziły pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „MEDSZKOL” w Bielawie w ramach porozumienia partnerskiego zawartego pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie, Ekologiczną Szkołą Podstawową nr 7 im. J. Tuwima z Oddziałami Gimnazjum oraz Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym „MEDSZKOL”. Dzieci zaprezentowały program słowno-muzyczny pt. Wielkanocne śpiewanie. Dzieci przygotowały dla seniorów kartki z życzeniami oraz  własnoręcznie wykonane upominki, a pracownicy Ośrodka słodki poczęstunek.  Po raz kolejny wspólne spotkanie dla seniorów było okazją do sentymentalnych wspomnień, a dla dzieci praktyczną lekcją okazywania szacunku osobom starszym i chorym. 

Dorota Kornicka, Natalia Gawrysiak, Izabela Gawełek