ZŁOTE SOWY 2020


We wtorek 23 czerwca w kinotetarze MOKIS odbyła się uroczystość wręczenia tegorocznych „Złotych Sów” dla znacząco wyróżniających się uczniów szkół podstawowych. Taka nagroda przyznawana jest prymusom, którzy w kończącym się roku szkolnym byli laureatami licznych konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, a także uzyskali wysoką średnią ocen. „Złote Sowy” z rąk burmistrza Andrzeja Hordyja otrzymało 17 bielawskich uczniów. Nagrodzeni otrzymali statuetkę oraz nagrodę pieniężną o wartości 1000 zł.
Cztery statuetki przyznano uczniom naszej szkoły.
Laureaci to: Natalia Kubiak, Hanna Błachut, Kaja Kucharczyk i Hubert Czubaty.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 🙂