MISJA SZKOŁY

Chcemy, żeby w naszej szkole wszyscy UCZYLI – UCZYLI SIĘ z Radością, aby swobodnie i odważnie (jak Tuwim) każdy mógł  rozwijać swoje skrzydła.
 
Cele Budzącej się Szkoły:
1. Stosujemy R jak Radość:
Rozumiemy (potrzeby ucznia …)
Rozmawiamy (stosujemy język Porozumienia Bez Przemocy)
Rozwijamy (potencjał …)
2. Zmieniamy organizację pracy:
– wychodzimy z ławek, z klasy, ze szkoły  (współpracujemy, doświadczamy, eksperymentujemy, wychodzimy do ogrodu, do miasta itd.),
– wyłączamy dzwonki, uczymy się uważności
– blokujemy przedmioty (jednostki lekcyjne łączymy w dłuższe bloki),
– wprowadzamy weekend dla rodziny.
3. D-oceniamy, czyli oceniamy wspierająco.
4. Wprowadzamy elementy metody Marii Montessori.