Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków jest świętem międzynarodowym, które rok rocznie obchodzimy 26 września. W tym roku uczniowie  klas starszych 4-7 odśpiewali „Panie Janie” w trzech językach tzn. w angielski, niemieckim i francuskim! Mogli również spróbować swoich sił w karaoke, zatańczyć wraz z nauczycielami na sali gimnastycznej czy odśpiewać uwielbianą przez wszystkich piosenkę „Despacito” w różnych językach. Ponadto, uczniowie wzięli udział w konkursie językowym, w którym to musieli wykazać się znajomością słownictwa języków obcych. Miejmy nadzieję, że z równym zapałem jak w tym dniu wszyscy będą z chęcią i wielką przyjemnością poznawać różne języki obce!

Nauczyciele języków obcych ESP nr 7

ZDJĘCIA
Europejski Dzień Języków – karaoke
WIĘCEJ ZDJĘĆ

Gotowanie po angielsku.

Na lekcjach techniki klasa 4d została wprowadzona w tajniki gotowania. Instrukcje były udzielane po polsku i po angielsku. Ugotowaliśmy smaczną zupę. Lekcję prowadziły p. Edyta Osuch i p. Kama Szczechowiak.
 
  

Sprzątania Świata

Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja miała również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

15 września uczniowie Ekologicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima z oddziałami Gimnazjum , zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano.
Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Najwięcej śmieci zebrali uczniowie klas starszych. Były to głównie: papier, plastik (różnego rodzaju i wielkości torebki, butelki), szkło (głównie butelki) i puszki aluminiowe. Worki ze śmieciami zostały zebrane w wyznaczonych miejscach. Po ciężkiej pracy uczniowie z nauczycielami dobrze się bawili przy ognisku i kiełbaskach.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia.  

  

Opracowanie: p.Izabela Orda

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

4 września 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie roku szkolnego 2017/18. Z uwagi na dużą liczbę uczniów i naukę w dwóch budynkach odbyło się ono w trzech turach: na os. Włókniarzy o godz. 9.00 dla klas I-III oraz 11.00 dla klas IV-VII i o godz.10.00 w budynku przy ulicy Brzeżnej dla pozostałych klas.
Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego na ul. Brzeżnej było wyjątkowe, bo oprócz klas gimnazjum szkołę przywitali uczniowie klas: pierwszej, trzeciej i czwartej szkoły podstawowej. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas gimnazjalnych. Po odśpiewaniu hymnu narodowego przypomnieli tragiczne wydarzenia z września 1939 roku. W drugiej części akademii przywitali młodszych kolegów i obiecali im pomoc oraz wsparcie. Uroczystość zakończył hymn Sybiraków.
Uczniowie klasy IIa oraz Samorząd Uczniowski przygotowali krótki program artystyczny, którym wprowadzili wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej na os. Włókniarzy 10 – w nowy rok szkolny.
W uroczystości uczestniczyła Pani burmistrz Małgorzata Grajner, która przywitała całą społeczność szkolną. Głos również zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anita Wieczorek. Następnie dyrektor szkoły Pani Małgorzata Cieślik przywitała wszystkich i oficjalnie rozpoczęła rok szkolny 2017/18. Pani dyrektor Renata Sznajder-Zając i Pani dyrektor Monika Rusnak zapoznały wszystkich z przydziałem wychowawstw i klas.
Po uroczystości uczniowie rozeszli się wraz z nauczycielami do gabinetów.

 Rozpoczęcie Roku Szkolnego
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 
Opracowanie: p.Dorota Domagała i p.Renata Norberciak