Zadania projektu „Jestem Polakiem, patriotą”

  1. Przeprowadzenie pogadanek pt.: „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?” – godzina wychowawcza – wszyscy wychowawcy, listopad – grudzień

 

  1. Konkurs plastyczny „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. – luty- marzec 2018 – p.K.Szczechowiak, p.M. Chodasiewicz

 

  1. Przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy pt.: „Historia Polski a patriotyzm”. – p. R.Sznajder-Zając, p.R.Norberciak – kwiecień

 

  1. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

 

  1. Szkolny Przegląd pieśni patriotycznych. – p. B.Olejnik, p.U. Oleksak, p.R. Norberciak – listopad

 

  1. Motyw ojczyzny w literaturze – kl. IV-VII i gimnazjum – wszyscy uczniowie piszą prace związane z tematem (np. na podstawie omawianych lektur) – p.B. Olejnik, p.A.Kuś-Smaga, p.L.Rządeczko, p.R.Norberciak, p.M.Jagielska – luty 2018